Cửa lưới chống muỗi ngăn chặn đến 99% muỗi, kiến ba khoan và nhiều loại côn trùng độc hại khác
Trò chuyện ngay!